VIDEO - TCQ Vẽ tranh

Tranh minh họa
Tranh minh họa

 

 

 

Trần Công Quới vẽ... nói theo một cách riêng nào đó là sơn phết lên nỗi hoài bão trong cuộc đời này, những nỗi hoài bão mà tuổi trẻ đã từng hun đúc thành núi cao biển rộng, và rồi từng tháng ngày qua đi ...qua đi ... ta hốt nhiên chợt nhận ra đó chỉ là khói thuốc.

Âm nhạc là dây cương ghìm ta lại, một con ngựa hoang ngang dọc chẳng có nơi nào để đi và về...

 

 


  • truredabuder

Bấm vào chữ bên dưới để xem trang WEB dành riêng cho :

 

HỘI HỌA


NHIẾP ẢNH

 
VIETNAM TIME

* Số lượng khách viếng trang Web từ tháng 6 năm 2011 đến nay.

 

* Visitors since June 2011

free counters

 

 

* Số lượng khách viếng trang Web từ 1 tháng 2 năm 2013 đến nay.

 

*Visitors since 1st February 2013

Flag Counter

Phone :

 

0903884387

Google search :

 

trancongquoi.com