Picture Gallery

Photography

All photos by Trần Công Quới
All photos by Trần Công Quới

Để xem ảnh mới xin click vào link bên dưới :

http://trancongquoi3.jimdo.com/tran-cong-quoi-s/

Hy vọng
Hy vọng

 

 

 

Những mảnh yêu thương

Piece of love

 

 

 

 

Phố đêm

Night streets

 

 

Dấu thời gian

 

 

 

Miền Tây

 

 

 

Ở trọ...

 

 

Một lần nữa, đất Miền Tây in hằn lại dấu chân ta

Western in the South Vietnam printed my foot, once more

8.2010

 

 

 

Composition

 

 

 

Đời thường - Daily life

 

 

Cảng cá Long Hải - Long Hai seaport

 

 

 

Miền tây Nam phần Việt Nam - Mùa xuân 2010

Western in the South Vietnam - Spring 2010

 

 

 

Thiếu nữ - Beautiful girls

 

 

 

 

Lễ hội Hoa Đăng Chùa Tịnh Nghiêm - Biên Hòa

Flower Lights Festival in the Tinh Nghiem Pagoda - Bienhoa

 

 

 

 

Trâu -Buffalo

  • truredabuder

Bấm vào chữ bên dưới để xem trang WEB dành riêng cho :

 

HỘI HỌA


NHIẾP ẢNH

 
VIETNAM TIME

* Số lượng khách viếng trang Web từ tháng 6 năm 2011 đến nay.

 

* Visitors since June 2011

free counters

 

 

* Số lượng khách viếng trang Web từ 1 tháng 2 năm 2013 đến nay.

 

*Visitors since 1st February 2013

Flag Counter

Phone :

 

0903884387

Google search :

 

trancongquoi.com